dijous, de juliol 06, 2006

Destriar

Sembrar les ombres
amb els dubtes. Superar
les indagacions incertes
en un tronar
d'esperit inestable.
I destriar les paraules.
I destriar sempre en silenci les paraules.
Retornar a l'origen.
I destriar en silenci les paraules.
Gràcies per llegir.